เกี่ยวกับสมาคม
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
ทำเนียบสมาชิก
ข่าวสารและกิจกรรม
แบบบ้านสวย
วัสดุก่อสร้าง

รอยร้าวบนผนังบ้าน

ผู้เขียน :  
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
    View all >>     
รอยร้าวบนผนังบ้าน

 รอยร้าวบนผนังบ้าน   เมื่อเราพบรอยร้าวที่ผนังบ้าน ก็จะรู้สึกไม่สบายใจ ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรและเป็นอันตรายแค่ไหน เพื่อช่วยตอบปัญหาของรอยร้าวที่ผนังก่ออิฐว่ารอยร้าวที่พบเห็นเกิดจากอะไร  และแก้ไขได้อย่างไร  ลักษณะของรอยร้าวที่ผนังก่ออิฐที่พบได้บ่อยมีดังนี้   1.รอยร้าวเล็กๆทั่วผนังก่ออิฐ หรือที่เรียกว่าผนังร้าวแตกลายงา เป็นรอยร้าวเล็กๆสั้นๆ กว้างไม่เกิน 1.0 มม. เกิดจากวัสดุเสื่อมคุณภาพ ปูนฉาบสูญเสียน้ำหรือน้ำระเหยออกจากปูนฉาบเร็ว  เพราะอิฐก่อดูดซับน้ำ อาจเกิดจากส่วนผสมปูนฉาบไม่ดี หรือผนังก่ออิฐสัมผัสกับแสงแดดในเวลากลางวันและอากาศเย็นตอนกลางคืนซ้ำๆกันเป็นเวลานาน  จึงเกิดการหดขยายตัวไม่ทันหรือไม่สม่ำเสมอ  รอยร้าวแตกลายงาไม่เป็นอันตรายกับโครงสร้างของตัวอาคาร  แต่ทำให้น้ำฝนซึมเข้าไปสะสมที่ผิวของผนังและเกิดเป็นเชื้อราดำได้ การแก้ไข ใช้อะคริลิกซึ่งเป็นวัสดุอุดรอยแตกร้าว ลักษณะเป็นของเหลวคล้ายกาวลาเท็กซ์ มาป้ายปิดทับตามแนวรอยแตก ทิ้งไว้ให้ผนังแห้ง ขัดให้เรียบและทาสีทับได้ อะคริลิกเมื่อแห้งแล้วจะมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นพอประมาณ เหมาะสำหรับรอยร้าวที่มีขนาดเล็กเหมือนเส้นด้าย แต่ไม่เหมาะกับรอยต่อทางโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ กรณีรอยแตกร้าวมีขนาดกว้างกว่า 1.0 มม.ขึ้นไป ควรสกัดผิวปูนที่เป็นรอยแตกให้เป็นร่องตัว V กว้างและลึกประมาณ 0.5 ซม. แล้วอุดซ่อมด้วยปูนชนิดพิเศษสำหรับซ่อมแซมรอยร้าว  หรือใช้ซิลิโคนยาแนวไว้ครั้งหนึ่งก่อน จากนั้นจึงทับผิวหน้าด้วยโพลียูรีเทนแล้วค่อยทาสีทับหน้าอีกครั้งเมื่อเนื้อกาวแห้งสนิท  โพรียูรีเทน เป็นวัสดุที่มีแรงยึดเกาะกับพื้นผิวต่างๆ ได้ดีมีความยึดหยุ่นสูงและสามารถทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและรังสียูวีได้ดี

 2.รอยร้าวในแนวดิ่งกับผนัง เป็นรอยร้าวที่เกิดจากโครงสร้างรับน้ำหนักเกินกำลัง  ในกรณีที่โครงสร้างหลักรับน้ำหนักไม่ได้ จะส่งผลให้ผนังที่ติดอยู่กับโครงสร้างนั้นแตกร้าว  ลักษณะการแตกร้าวของผนังจะเกิดขึ้นที่กลางผนังในแนวดิ่งจากเพดานยาวลงมา หรือจากพื้นสูงขึ้นไปไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความสูงของผนัง รอยร้าวประเภทนี้  แสดงว่าโครงสร้างคานหรือพื้นไม่สามารถต้านน้ำหนักบรรทุกได้   การแก้ไข  ต้องเสริมโครงสร้างให้แข็งแรงเพียงพอ ก่อนจะซ่อมแซมหรือปิดรอยร้าวต้องเสริมกำลังโครงสร้างให้มีความแข็งแรงก่อน  การเสริมกำลังโครงสร้างทำได้โดยใช้เหล็กรูปพรรณหรือแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ หรือวัสดุอื่นใดที่ความแข็งแรงเพียงพอมาหนุนเพิ่มกำลังให้กับโครงสร้างนั้นๆ  รูปแบบและวิธีการเสริมควรปรึกษาวิศวกรที่ความชำนาญการด้านนี้โดยเฉพาะ  เมื่อเสริมโครงสร้างให้แข็งแรงแล้วก็ซ่อมแซมรอยร้าว  ตามวิธีการแก้ไขเดียวกับรอยร้าวแตกลายงา

 3.รอยร้าวทแยงมุมบนผนังก่ออิฐ  เป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นในผนังเป็นแนวเอียงทแยงมุมจากเพดาน  เป็นมุมเอียง 45 องศา  พาดยาวจนจรดพื้นหรือจรดเสา  เกิดจากฐานรากเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน  ทำให้ผนังที่เชื่อมต่อระหว่างเสาเกิดการบิดตัว   ผนังซึ่งแต่เดิมมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะถูกบิดเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  เกิดแรงดึงขึ้นภายในผนังทำให้ผนังแตกร้าว  ทิศทางของรอยร้าวจะตั้งฉากกับทิศทางของแรงดึง  และทิศทางของรอยร้าวนี่เองที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าฐานรากใดที่เกิดการทรุดตัว  ควรสังเกตรอยร้าวหากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  แสดงว่าโครงสร้างเริ่มมีปัญหา  อาจเกิดอันตรายได้     การแก้ไข ควรปรึกษาวิศวกรที่ความชำนาญการด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขฐานรากให้หยุดการทรุดตัว ควรทำเสาเข็มเสริมฐานรากให้หยุดทรุดตัวก่อนแล้วจึงซ่อมแซมรอยร้าว

 4.รอยร้าวที่ผนังบริเวณขอบเสา  ถ้าลักษณะรอยร้าวจะอ้ากว้างมากบริเวณช่วงบน  และมีขนาดของรอยร้างเล็กลงในส่วนล่างลงมา  รอยร้าวเช่นนี้เกิดจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานราก  ซึ่งมีผลต่อความแข็งของโครงสร้าง  แต่ถ้าเป็นรอยสม่ำเสมอจากบนลงล่างอาจเกิดจากผนังก่ออิฐไม่ยึดแน่นกับเสา  เกิดจากไม่เสียบเหล็กเสริมขนาด  6 มม.  หรือที่นิยมเรียกว่า  เหล็กหนวดกุ้ง  หรือเสียบฝังในเสาแต่ไม่แน่นหนา  หรือมีการดัดเหล็กหนวดกุ้งให้งอ  ทำให้เหล็กหนวดกุ้งไม่สามารถยึดรั้งผนังไว้แน่นหนาพอ  รอยร้าวนี้ไม่มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร   การแก้ไข ต้องตรวจสอบให้ดีว่าเป็นรอยร้าวแบบไหน  ถ้าเกิดจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานราก  ต้องรีบปรึกษาวิศวกรผู้ชำนาญงานด้านนี้โดยด่ว

   5.รอยร้าวตรงรอยต่อของผนังปูนกับวัสดุอื่น รอยร้าวประเภทนี้มักเกิดจากบริเวณมุมของวงกบประตูหรือหน้าต่าง  เป็นเส้นเฉียงๆ ออกไป  ขนาดตามความกว้างรอยร้าวอาจใหญ่มากกว่า  0.5 มม.   ความยาวของรอยร้าวไม่แน่นอนแต่ส่วนใหญ่จะพบความยาวไม่เกิน 30 ซม.  เกิดจากการขยับตัวของวัสดุสองชนิด  ซึ่งไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน  โดยเฉพาะวงกบประตูหน้าต่างที่ทำจากไม้  ซึ่งเป็นวัสดุที่การยืดหดตัวง่าย  เมื่อสภาพอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง  รอยร้าวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อโครงสร้างของอาคารแต่อย่างใด   การแก้ไข ถ้ารอยร้าวไม่กว้างใช้วัสดุอุดร่องและยาแนวรอยต่อ  เช่น อะคริลิก  หรือซิลิโคน  มายาแนวตรงรอยร้าว  แล้วทาสีใหม่ให้กลมกลืนกับผนัง  แต่ถ้ารอยร้าวกว้างให้สกัดปูนฉาบบริเวณนั้นออก  แล้วยึดตะแกรงกรงไก่ที่มุมวงกบ  ฉาบด้วยปูนฉาบบางแล้วทาสีใหม่ให้กลมกลืนกับผนังเดิม หรืออาจใช้วิธีการแก้ไขเดียวกับรอยร้าวแตกลายงาก็ได้

  รูปภาพจาก : Internet


 


25992
 : คนดู
โพสเมื่อ :
01 พฤศจิกายน 2555 
VDO
เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2570-0153 โทรสาร : 0-2570-0154ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
รับสร้างบ้าน Report
ShowRoom Online หน้าร้านบริษัทรับสร้างบ้าน

ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา   16266 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 545837 คน


เฟสบุ๊คสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านtwitterช่องวีดีโอสมาคม


ธนาคารกสิกร ธนาคารไทยพาณิชย์ reic realestate-club iso4