เกี่ยวกับสมาคม
เกี่ยวกับสมาคม
คณะกรรมการ
ทำเนียบสมาชิก
ข่าวสารและกิจกรรม
แบบบ้านสวย
วัสดุก่อสร้าง

ผู้เขียน :  
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
    View all >>     

   การจัดสวนและการปลูกต้นไม้ภายในบ้านก็เป็นส่วนเสริมหลังจากที่มีบ้านที่ดีและสวยงามแล้ว ในอดีตนั้น คนโบราณได้มีความเชื่อในเรื่องการปลูกต้นไม้มงคล ซึ่งจะทำให้คนที่อาศัยอยู่บ้านหลังนั้น อยู่เย็นเป็นสุข ทำมาค้าขึ้น และเป็นสิริมงคลต่อครอบครัว โดยไม้มงคลนั้นหมายถึงต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้าน เพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน และเอาเคล็ดจากชื่อในการเรียกขานหรือมีผู้ทักให้เสียงที่เปล่งออกมาเป็นสิริมงคลแก่ตนผู้เป็นเจ้าของและครอบครัว ไม้มงคลแต่ละชนิดเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ หรือในทิศทางที่ต่างกันออกไป ตามคติความเชื่อของคนโบราณ ซึ่งในบางส่วนก็สามารถตอบได้ในด้านเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร์ และในบางส่วนก็เป็นไปตามเหตุผลในเรื่องชื่อของต้นไม้เอง ซึ่งไม้มงคลก็ควรปลูกแยกออกตามความเหมาะสมในแต่ละทิศดังนี้1. ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) โบราณท่านว่าให้ปลูกไผ่สีสุก กุ่ม มะพร้าว วิเคราะห์กันตามเหตุผลได้ดังนี้

 - ไผ่สีสุก กอไผ่ช่วยพรางแสงแดดตอนเช้าด้านตะวันขึ้น ลำต้นเป็นต้นไม้ขนาดกลาง ไม่ใหญ่เหมือนไผ่ตงหรือไผ่บง หรือเล็กกว่าไผ่รวก กอและพุ่มใบไม่แน่นเกินไป ได้อาศัยไม้จักสานกระบุง กระจาด ตะกร้า เครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ และเหตุผลสำคัญคือชื่อเป็นมงคลนาม กล่าวคือ เพื่อให้ความมั่งมี– ศรีสุข (สีสุก) มีอันจะกิน อยู่เย็นเป็นสุข หรือมีอนาคตที่สุกใส - กุ่ม เป็นต้นไม้เป็นขนาดกลาง สูง 10-20 ไม่มี 3 แฉก ชอบขึ้นข้างทาง เป็นอาหารได้ โบราณมักจะปลูกไว้เพื่อเป็นอาหาร คิดว่าคนโบราณคงปลูกไว้เอาชื่อเป็นเคล็ดเช่นเดียวกับไผ่สีสุก เมื่อมั่งมีศรีสุขแล้วก็คงหวังจะให้เก็บเงินเป็นกลุ่มเป็นก้อน - มะพร้าว เนื่องจากมะพร้าวเป็นพืชที่มีประโยชน์มาก คนโบราณจึงมักปลูกไว้เพื่อประโยชน์ใช้สอย และนิยมปลูกเป็นแนวรอบที่เพื่ออาศัยรากป้องกันดินสลาย และเป็นแนวกำบังลม2. ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้ ปลูกสารภี ยอ กระถิน

 - สารภี เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ขึ้นประปรายในป่าเบญจพรรณ และป่าดิบทั่วประเทศ สารภีเป็นไม้ไทย ๆ ที่มีอายุยืน - ยอ (ยอบ้าน) เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม ใบปรุงอาหารได้ โบราณท่านปลูกใกล้บ้าน เพื่อประโยชน์ใช้สอยในการประกอบอาหารและเป็นยารักษาโรคบางชนิด เหตุผลเกี่ยวกับเคล็ดลับความเชื่อ คงหวังให้ผู้คนสรรเสริญเยินยอ หรือยกยอปอปั้นในสิ่งที่ดีงาม - กระถิน เป็นไม้พุ่มถิ่นเดิมของอเมริกา นิยมปลูกเป็นรั้วด้าน ด้านความเชื่อ บางแห่งเชื่อว่าป้องกันเสนียดจัญไร3. ทิศทักษิณ (ใต้)
 - มะม่วง คนไทยแต่ก่อนช่างจดช่างจำ เป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณบิดา มารดา ไม่ว่าผู้นั้นหรือสิ่งนั้นจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉาน แม้กระทั่งรุกขชาติ สำหรับมะม่วง คงจะนึกถึงสวนอัมพวัน เมื่อครั้งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปครั้งพุทธกาลก็เป็นได้

 - มะพลับ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สำหรับพืชชนิดนี้มุ่งประโยชน์เป็นยารักษาโรคมากกว่าจะปลูกไว้เป็นอาหาร

 - ตะโก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทนทานต่อความแห้งแล้วของดินฟ้าอากาศ มีประโยชน์ทางยา บรรพบุรุษของเราคงเห็นเป็นคุณมากกว่าโทษ จึงปลูกเอาไว้ใช้ประโยชน์4. ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) ให้ปลูกพิกุล ขนุน ราชพฤกษ์ สะเดา - พิกุล เป็นพันธุ์ไม้หนา เหมาะที่จะปลูกไว้บังแดดตอนบ่าย มีประโยชน์ใช้สอยมากมาย มีสรรพคุณทางยามากมาย บางท้องถิ่นถือว่าไม่สมควรปลูกในบ้าน แต่ควรปลูกที่วัดมากกว่า - ราชพฤกษ์ จากความสวยงามของดอก ประกอบกับความสำคัญอื่น ๆ ของพันธุ์ไม้นี้เป็นที่ยอมรับแต่โบราณว่าราชพฤกษ์เป็นไม้ที่มีคุณค่าสูง เป็นมงคลนาม ชาวไทยแต่เดิมใช้ในพิธีสำคัญต่าง ๆ อาทิ ในพิธีลงเสาหลักเมือง นอกจากนั้นราชพฤกษ์ยังได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาต้นไม้และสัตว์แห่งชาติ ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำชาติไทย

 - ขนุน ตามชนบทเชื่อกันว่า ปลูกขนุนในบริเวณบ้านแล้วจะมีคนสนับสนุน หรืออุดหนุนจุนเจือ

 - สะเดา บางท้องถิ่นเชื่อว่า กิ่งและใบสะเดาสามารถป้องกันภูตผีปีศาจได้5. ทิศประจิม (ตะวันตก) ตามตำราให้ปลูกต้นมะขาม มะยม พุทรา

 - มะขาม ปลูกไว้ให้คนเกรงขามคร้ามเกรง

 - มะยม ปลูกไว้ให้ผู้คนได้นิยมหรือมีนะเมตตามหานิยม

 - พุทรา นิยมปลูกคู่กับมะยม หวังให้ผู้คนนิยมไม่สร่างซา6. ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) ปลูกมะพูด มะนาว มะกรูด - มะพูด “ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต” (สุนทรภู่) ประโยชน์ทั่วไปคงไม่สู้มีมากนัก คนแต่ก่อนคงเอาเคล็ดหาต้นมะพูดมาปลูกไว้ใกล้เป็นร่มเงา และคงหวังให้ลูกหลานเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาก็เป็นได้ - มะนาว คนบ้านป่าเดินทางด้วยเกวียนเทียมโคหรือกระบือ เมื่อได้กลิ่นสาบเสือก็จะหยุดเดิน จะเฆี่ยนตีอย่างไรก็ไม่ยอมเดิน เจ้าของเกวียนจึงผูกผิวมะนาว หรือมะกรูดป้ายจมูกให้ดับกลิ่นสาบเสือ โคกระบือจึงเดินต่อไป ดังนั้น ในการเดินทางสมัยก่อนผ่านป่าละเมาะ ผ่านดง ผู้เดินทางจึงมักพกพาผลมะนาวและมะกรูดติดตัวไปด้วยเสมอ

 - มะกรูด เช่นเดียวกับมะนาว7. ทิศอุดร (ทิศเหนือ) ในตำราให้ปลูกส้มป่อย ส้มซ่า และมะเดื่อ - ส้มป่อย ใบส้มป่อย ใบเงิน ใบทอง ใบมะกรูด หญ้าแพรก ใบราชพฤกษ์ ใบมะตูม ใบหมากผู้ หมากเมีย ใช้เข้าพิธีสะเดาะเคราะห์สะเดาะโศก ใช้กันมาแต่ครั้งโบราณเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน บางแห่งเชื่อกันว่าปลูกต้นส้มป่อยไว้กันภูตผีปีศาจ

 - ส้มซ่า คงแก้เคล็ดให้บุตรหลานมีชื่อเสียงขจรขจายซู่ซ่าไปทั่วเมือง

 - มะเดื่อ หาหลักฐานยืนยันไม่ได้8. ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) โบราณท่านว่าให้ปลูก ทุเรียน ไผ่รวก มะตูม

 - ไผ่รวก ยังหาหลักฐานไม่ได้ - มะตูม ใบใช้ทำน้ำมะตูมสะเดาะเคราะห์ เข้าพิธีพุทธาภิเษกต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ใบมะตูมทัดหูให้แก่เอกอัครราชทูต ราชทูตที่ได้เข้าเฝ้าเพื่อกราบถวายบังคมลาไปรับตำแหน่งในต่างประเทศ ต้นไม้ตามตำราพรหมชาติที่แนะให้ปลูกตามทิศทั้งแปดนั้น นอกจากจะยังประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน และเป็นสมุนไพรใกล้มือแล้ว โบราณท่านยังถือคตินิยม มีเคล็ดลับความเชื่อที่เป็นมงคลนามอีกด้วย อันถือว่าเป็นอุบายในการให้กำลังใจให้มีความมานะพยายามที่จะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตส่วนต้นไม้ที่ห้ามมิให้นำมาปลูกไว้ภายในบริเวณบ้านได้แก่

 1. ต้นโพธิ์ เพราะเป็นต้นไม้ประจำวัดวาอารามเท่านั้น

 2. ต้นไทร เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่เกินไป

 3. ต้นตะเคียน เพราะเป็นต้นไม้มีพรายและนางไม้สิงสู่

 4. ต้นยาง เพราะเป็นต้นไม้ที่โบราณนิยมเอามาทำหีบศพ

 5. ต้นดอกทอง เพราะเป็นลาง จะทำให้คนภายในบ้านผิดประเวณีกันเอง * หมายเหตุ ต้นไม้อื่น ๆ ที่มีชื่อเรียกไม่เป็นมงคลก็ห้ามปลูก เช่น ต้นโศก ระกำ หวาย มะงั่ว มะกอก ถึงแม้ ต้นตาล และต้นสำโรง ท่านก็ห้ามปลูกเช่นกันที่มา : จากหนังสือ New Home Design  V.3 & 34 Bestsellers  หน้า 292 และ 


 


10531
 : คนดู
โพสเมื่อ :
26 กรกฎาคม 2555 
VDO
เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2570-0153 โทรสาร : 0-2570-0154ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
รับสร้างบ้าน Report
ShowRoom Online หน้าร้านบริษัทรับสร้างบ้าน

ผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา   16266 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 545837 คน


เฟสบุ๊คสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านtwitterช่องวีดีโอสมาคม


ธนาคารกสิกร ธนาคารไทยพาณิชย์ reic realestate-club iso4