ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม

07
ก.ค.
2560

 

 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอเสนอแนวทางเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง

โดยได้ยื่นหนังสือผ่าน นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้ชี้แจงให้ผู้ร้องทราบว่า จะนำข้อเสนอดังกล่าว กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อโปรดทราบ และประสานส่งเรื่องให้กระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

จัดทำโดย : สสร. ศบช.

Newsletter signup

Get the scoop on new products and

the latest tech papers.