ribbon

ข่าวแวดวงอสังหาริมทรัพย์

ข่าวแวดวงอสังหาริมทรัพย์

หลายคนที่ประสอบความสำเร็จในชีวิต ส่วนใหญ่มักมีแรงบันดาลใจเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพสังคมที่เทคโนโลยีเข้ามาทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ในทางกลับกันก็ดึงเอาเวลาในการใคร่ครวญถึงสิ่งต่างๆ รอบตัวนั้นๆออกไปด้วย เด็กวัยรุ่นหลายคนไหลไปตามกระแสโลกาภิวัตน์อันเชี่ยวกราก หลายคนหาตัวตนไม่เจอ หลายคนขาดแรงบันดาลใจ ขาดแรงกระตุ้นในการเดินไปถึงเป้าหมายของตนเอง

ผู้จัดการรายวัน 360 - นางสาวพรรัตน์ มณีรัตนะพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท แลนดี้โฮม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้านในช่วงครึ่งแรกของปี 2560

นางสาวพรรัตร์ มณีรัตนะพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าภาพรวมธุรกิจแลนดี้ โฮม ช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมียอดขาย 500 ล้านบาท

โพสต์ทูเดย์ - เมโทรโพลิสฯ ชี้คอนโดย่านสำโรงตารางเมตรเกือบ 1 แสน ด้านแลนดี้โฮมระบุวัสดุ-ภาษี-ค่าแรงดันตันทุนเล็งไตรมาส 3 ปรับราคา

น.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านช่วง 5 เดือนแรกปี 2560 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเตรียมจัดงานใหญ่ "รับสร้างบ้านและวัสดุ": Home Builder & Materials Expo 2017" ระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค. 2560 ณ ห้องเพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นางพัชราตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า สมาคมมีแผนยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายอาชีพเทคนิคการควบคุมการก่อสร้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

ผู้จัดการรายวัน 360 - ดร.พัชราตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ และนายธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) ร่วมกันกล่าวถึงโครงการทวิภาคี

ลุยยกระดับ ปวส. ควบคุมการก่อสร้าง นางพัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า สมาคมมีแผนและเป้าหมายการยกระดับขีดความสามารถ

ยกระดับอาชีวะรับธุรกิจสร้างบ้าน นางพัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเปิดเผยว่า สมาคมมีเป้าหมายที่จะยกระดับขีดความสามารถและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

Newsletter signup

Get the scoop on new products and

the latest tech papers.