ribbon

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเตรียมเปิดงาน "รับสร้างบ้าน Home Builder Focus 2017" ในระหว่างวันที่ 9-15 มี.ค. 2560 ที่ชั้น 1 เซ็นทรัลลาดพร้าว ภายใต้คอนเซ็ปต์ ".านเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำมากที่สุด"

ธารน้ำใจ - สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน นำโดย "พิชิต อรุณพัลลภ" (ที่ 2 จากขวา) นายกสมาคม พร้อมด้วย "โอฬาร จันทร์ภู่" (ขวาสุด) เลขาธิการและ "วราวุฒิ กาญจนกูล" กรรมการ ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยภาคใต้

นายสุธี เกตุศิริ กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์, บจ.บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ และ บจ.สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์เปิดเผยว่า ปี 2559 บริษัทมียอดขาย 800 ล้านบาท คิดเป็นการสร้างบ้าน 150-170 หลัง/ปี จากเป้าหมาย 800-850 ล้านบาทยอดขายเติบโตจากปี 2558 แต่ถือว่าต่ำกว่าความคาดหวังเล็กน้อย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวต่อเนื่องจากปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ รวมถึงปัจจัยเศรษฐกิจโลกซึมเซา

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โดย พิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคม พร้อมด้วยโอฬาร จันทร์ภู่ เลขาธิการและวรวุฒิ การญจนกูล กรรมการ ร่วมมอบเงิน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยภาคใต้

ช่วยใต้ - พิชิต อรุณพัลลภ (ที่ 2 ขวา) นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมด้วย โอฬาร จันทร์ภู่ (ขวา) เลขาธิการ และวราวุฒิ กาญจนกลู (ซ้ายสุด) กรรมการสมาคมร่วมมอบเงิน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในภาคใต้

ช่วยใต้ - พิชิต อรุณพัลลภ (ที่ 2 ขวา) นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมด้วย โอฬาร จันทร์ภู่ (ขวา) เลขาธิการ และวราวุฒิ กาญจนกลู (ซ้ายสุด) กรรมการสมาคมร่วมมอบเงิน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในภาคใต้

นายสุธี เกตุศิริ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ ประกอบด้วย บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด และบริษัทสมอลล์เฮ้าบิวเดอร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้น เพื่อสร้างแบรนด์และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของสมาคมอย่างต่อเนื่องให้ผู้บริโภครู้จักสมาคมมากขึ้นและรับรู้ถึงกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ซึ่งในหนังสือจะมีเนื้อหาสำคัญและความรู้เกี่ยวกับเรื่องบ้านที่ผู้บริโภคทุกคนที่จะสร้างบ้านต้องควรเก้บไว้ โดยหนังสือเล่มนี้ใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมาชิกสมาคมฯ ให้เป้นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น

นายสุธี เกตุศิริ กรรมการผู้จจัดการ กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ บริษัทรับสร้างบ้าน ประกอบด้วย บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด, บริษัทบางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด และบริษัมสมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจรับสร้างบ้านในปี 2559 ค่อนข้างที่จะทรงตัว จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ทำให้มีผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคมากพอสมควรอย่างไรก็ตาม ภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ในปี 2559 สามารถ ปิดยอดขายได้ที่ระดับ 800 ล้านบาท

ธุรกิจรับสร้างบ้านเผชิญชะตากรรม ที่ไม่แตกต่างกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมื่อตกอยู่ในภาวะชะลอตัวมาต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ด้านราคา เพื่อช่วงชิงลูกค้าที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างไรก็ตามในปี 2560 ผู้ประกอบธุรกิจรับสร้างบ้านเชื่อว่า สถานการณืตลาดน่าจะเริ่มฟื้นตัวกลับมาดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

Newsletter signup

Get the scoop on new products and

the latest tech papers.