บริษัท รับสร้างบ้าน

ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

Home Builder Smart Sales Representative ครั้งที่ 2

สมาชิกรับสร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา Home Builder Smart Sales Representative  จัดโดย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม XP Auditorium SCG EXPERIENCE ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

คุณจิระวัฒน์ มาลีรักษ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้สัมภาษณ์กับวิทยุเสียงสามร้อยยอด เรื่องการจัดงาน "รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018  ณที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Trade Association's President Club (TAP) Social

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมฯ และคุณพิชิต อรุณพัลลภ กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคม กิจกรรมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Crypto currency โดยวิทยากร คุณกอบศักดิ์ ดวงดี (กรรมการเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย) และดร.วชิรา อารมย์ดี (ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย) ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

ประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.)

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ.) เรื่อง ทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 2021  ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

รับสร้างบ้าน

ศริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุกริจรับสร้างงบ้าน(ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการได้จัดพิธีทำบูญครบรอบ 14 ปี การก่อตั้งสมาคม

รับสร้างบ้าน

จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นสิริมงคม และได้ร่วมมอบเงินบริจาคเหล่าสมาชิก และพันธมิตรให้กับมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

รับสร้างบ้าน

ศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการ ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ 14 ปีการก่อตั้งสมาคม

รับสร้างบ้าน

ปัจจุบัน เมื่อพูดถึงทิศทางธุรกิจอุตสาหกรรมในอนาคตของไทย คงจะต้องให้ความสนใจกับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC

รับสร้างบ้าน

"เมกาโฮม" เดินหน้าขยายฐานลูกค้ากลุ่มช่าง-ผู้รับเหมารีโนเวทสาขา เพิ่มสินค้าใหม่ ตอบโจทย์ลูกค้าสมาชิกคนรุ่นใหม่

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154