งานรับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2020 เริ่ม 1 - 4 ต.ค. 2563 IMPACT HALL 8 เมืองทองธานี

บริษัท รับสร้างบ้าน

สไตล์ MODERN CONTEMPORARY

MODERN-TROPICAL-TYPE-03

บริษัท เอ.เอส.พี บางกอก จํากัด

N/A

"แนวคิดในการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์มุมมองด้วยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการร้อยเรียงด้วย กิจกรรมโดยรอบ เพื่อมุมมองที่ดีต่อกิจกรรมของการใช้พื้นที่ในส่วนต่าง ๆ การสลับชุดเฉลียง และการดึงธรรมชาติมาใช้ร่วมในส่วนพักผ่อนภายนอก เป็นอีกหนึ่งในการสะท้อนรสนิยมของผู้อยู่อาศัย การสอดแทรกลูกเล่นของทางเดินเท้าภายในอาคารที่เป็นตัวเชื่อมโยงถึงกิจกรรมหนึ่งถึงกิจกรรมหนึ่งได้อย่างกลมเกลียวและลงตัว ห้องพระอยู่ในตำแหน่งชานพักบันไดเป็นอีกหนึ่ง IDEA ที่ทำให้ประหยัดพื้นที่ของอาคารและทำให้บ้านมีหลากหลายกิจกรรมในทุก ๆ ของจังหวะอาคาร"

  • 2 ห้องนอน
  • 3 ห้องน้ำ
  • 340 ตร.ม.
  • 16.2x24.5 ม.

บริษัท เอ.เอส.พี บางกอก จํากัด

20 ซอยโชคชัย 4 ซอย 36 แยก 1-4 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Image

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154