บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ร่วมงานรับสร้างบ้านและวัสดุ FOCUS 2022 อย่างมั่นใจและปลอดภัย ด้วยมาตรการหลัก V-U-C-A

02
มี.ค.
2565

 

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเตรียมพร้อมจัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุ FOCUS 2022 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 3 เมษายน 2565 ณ อิมแพค ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี ซึ่งครั้งนี้ได้มีมาตรการเข้มเน้นความปลอดภัยจากเชื้อโรคเป็นสำคัญ พร้อมยึดการใช้มาตรการหลัก V-U-C-A ตามนโยบายรัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยมากที่สุด โดยมาตรการดังกล่าวจะถูกใช้ทั้งกับผู้ร่วมงาน ผู้จัดงาน และสถานที่จัดงาน ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรและต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันค่ะ

 

มาตรการหลัก V-U-C-A คืออะไร?

การจัดงานภายใต้มาตรการ V-U-C-A เป็นหลักการที่สมาคมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยภายในงานอย่างรอบด้าน ดังนี้


V = Vaccine

ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีน โดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

  • คณะผู้จัดงาน (ทีมช่าง, Organizer, Exhibitor, Staff) ควบคุมความปลอดภัยตั้งแต่ในขั้นตอนของการจัดเตรียมงานตลอดจนถึงวันจัดงาน โดยทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานจะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง
  • ผู้เข้าร่วมชมงาน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร่วมงานทุกครั้ง


U = Universal Prevention

ให้ความสำคัญกับการใช้มาตรการ Social Distancing รักษาระยะห่าง พร้อมข้อบังคับให้ผู้ที่อยู่ภายในงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

นอกจากนี้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ยังใช้วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านอุปกรณ์มือถือของผู้เข้าร่วมงานเอง และใช้ QR Code ที่ได้รับจากการลงทะเบียนสแกนเข้าร่วมงานเพื่อลดการสัมผัส ที่สำคัญคือผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องสแกน QR Code ไทยชนะ ทุกครั้ง


C = Covid-free Setting

สำหรับสถานที่จัดงาน ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้พื้นที่จัดงานเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อมากที่สุด โดยมีการควบคุมพื้นที่ดังนี้

  • สถานที่จัดงานผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
  • จัดเตรียมจุดคัดกรองพร้อมเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าทางเข้างาน และบริการแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้า-ออก ทุกจุด
  • จัดทำช่องทางเดินเข้างานโดยแบ่งช่องทางเดินเข้า-ออก งานอย่างชัดเจน
  • มีจุดนั่งพักคอยระหว่างรอการลงทะเบียนเข้างาน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์เว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยภายในพื้นที่จัดงาน
  • ติดสติกเกอร์คัดกรองผู้เข้าร่วมงานที่ผ่านการวัดไข้และไม่มีอาการป่วย
  • ในพื้นที่การเจรจาพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ประจำบูทกับผู้ร่วมงาน จัดให้มีฉากกั้นระหว่างคู่เจรจา พร้อมควบคุมการสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการเจรจา
  • งดแจกใบปลิว แผ่นพับ นามบัตร ภายในงาน โดยเลี่ยงไปใช้วิธีสแกน QR Code แทน
  • เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดต่างๆ ในงาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค


A = Antigen Test Kit (ATK)

มาตรการคัดกรองผู้ปลอดเชื้อ โดยมีการควบคุมและบังคับให้คณะผู้จัดงานตั้งแต่ทีมช่าง Organizer Exhibitor MC ตลอดจน Staff ทุกคน ตรวจ ATK และแสดงผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าพื้นที่จัดงานทุกครั้ง

 

การสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นการสร้างปัจจัยการดำรงชีวิตที่สำคัญ แต่ขณะเดียวกันในการร่วมงานเพื่อค้นหาแบบบ้านหรือบริษัทรับสร้างบ้านที่จะมาสานต่อให้บ้านในฝันกลายเป็นบ้านที่อยู่อาศัยได้จริง ก็ต้องมีความปลอดภัยมาเป็นสิ่งแรก และด้วยคำนึงถึงความสำคัญดังกล่าว สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน และบริษัทวัสดุ ตลอดจนสถาบันการเงินต่างๆ ที่ร่วมออกบูท จึงร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในการร่วมงานครั้งนี้

สำหรับผู้ที่วางแผนสร้างบ้านและสนใจเข้าร่วมงานรับสร้างบ้านและวัสดุ FOCUS 2022 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 3 เมษายน 2565 ณ อิมแพค ฮอลล์ 8 เมืองทองธานี สามารถดูข้อมูลและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้ทาง www.hba-th.org/home_focus22

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154