บริษัท รับสร้างบ้าน

ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

โอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA : Home Builder Association) กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องผ่านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (9 เม.ย.67)

HBA ชี้ยอดสั่งสร้างบ้านงาน Focus 2024 ลดลง 20% วอนรัฐออกมาตรการเร่งด่วนทันไตรมาสแรก หวั่นตลาดปี 67 ติดลบหนัก

คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ และคุณปริญญา ธนินถิรากุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมเปิดมุมมอง ฝ่าพายุความเปลี่ยนแปลง โลกเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ การปรับตัวคือความจำเป็นเร่งด่วน จัดโดย ประชาชาติธุรกิจ

คุณโกศล โควิสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แทนจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าพบคุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ และคุณสุธี พิศาลคุณากิจ กรรมการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อพูดคุยเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจ

คุณพิเชษฐ์ เที่ยงอินทร์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุมส่งตัวนักศึกษาเพื่อการปฏิบัติตนเข้าเรียนในสถานประกอบการ ของโครงการทวิภาคี HBA Model Premium รุ่นที่ 1 

คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณสันติ ฉกรรจ์ศิลป์ ปฏิคม ร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ ประสบการณ์วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (รายวิชา 451 Professional Practice) 

คุณสันติ ฉกรรจ์ศิลป์ ปฏิคม พร้อมด้วยคุณโกศล โควิสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมฯ และคุณจินต์ฎาภัค สิงหรัญสิษฐ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าดูงานสถานที่ก่อสร้างบ้าน โฟร์พัฒนากรุ๊ป 

คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณพิเชษฐ์  เที่ยงอินทร์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ และคุณสันติ ฉกรรจ์ศิลป์ ปฏิคม ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154