บริษัท รับสร้างบ้าน

ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้แทนจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าพบคุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ เพื่อหารือเรื่อง MOU และความร่วมมือทางธุรกิจ

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดโครงการประกวด “การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน” ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดชั้นปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสายวิชาที่เกี่ยวข้อง

คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน คุณศักดา โควิสุทธิ์ และคุณพิชิต อรุณพัลลภ กรรมการกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคุณโกศล โควิสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมฯ คุณจินต์ฎาภัค สิงหรัญสิษฐ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ คุณปริญญา ธนินถิรากุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คุณจิระวัฒน์ มาลีรักษ์ นายทะเบียน และคุณอนันต์กร อมรวาที กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เข้าตรวจปรับสมาชิกภาพ บริษัท เดอะเบสท์โฮมดีไซน์ จำกัด

คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณพิเชษฐ์ เที่ยงอินทร์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  โดยคุณพิเชษฐ์ เที่ยงอินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต  ในหัวข้อ "เปิดมุมมองโลกอาชีพ อุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต

ผู้แทนจากองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เข้าพบคุณโกศล โควิสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมฯ และคุณจินต์ฎาภัค สิงหรัญสิษฐ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ เพื่อแนะนำองค์กรและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน

คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 57

ผู้แทนจาก บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด เข้าพบคุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ เพื่อพูดคุยเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจ

โอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA : Home Builder Association) กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นอสังหาฯ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องผ่านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (9 เม.ย.67)

HBA ชี้ยอดสั่งสร้างบ้านงาน Focus 2024 ลดลง 20% วอนรัฐออกมาตรการเร่งด่วนทันไตรมาสแรก หวั่นตลาดปี 67 ติดลบหนัก

คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ และคุณปริญญา ธนินถิรากุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมเปิดมุมมอง ฝ่าพายุความเปลี่ยนแปลง โลกเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ การปรับตัวคือความจำเป็นเร่งด่วน จัดโดย ประชาชาติธุรกิจ

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154