บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ผู้แทนจากองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เข้าพบคุณโกศล โควิสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมฯ และคุณจินต์ฎาภัค สิงหรัญสิษฐ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ เพื่อแนะนำองค์กรและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน

23
เม.ย.
2567


ผู้แทนจากองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง เข้าพบคุณโกศล โควิสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมฯ และคุณจินต์ฎาภัค สิงหรัญสิษฐ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ เพื่อแนะนำองค์กรและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
ณ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154