บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

คุณจักรินทร์ ดำรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต พร้อมคณะทำงาน เข้าพบคุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณพิเชษฐ์ เที่ยงอินทร์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ เพื่อลงนาม MOU ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

25
ม.ค.
2567

 

 

 

1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

2. บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด

3.บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

4.บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด

5.บริษัท เอส.บี. เฟอร์นิเจอร์ เฮ้าส์ จำกัด


วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

 ณ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154