บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณพิเชษฐ์ เที่ยงอินทร์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

26
มิ.ย.
2567


คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณพิเชษฐ์ เที่ยงอินทร์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)
 
 
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

 

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154