บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะ ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ

31
ม.ค.
2567

คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณพิเชษฐ์  เที่ยงอินทร์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ และคุณสันติ ฉกรรจ์ศิลป์ ปฏิคม ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

 

 

วันอังคารที่ 30 มกราคม 25667
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154