บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าตรวจปรับสมาชิกภาพ บริษัท เดอะเบสท์โฮมดีไซน์ จำกัด ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20
พ.ค.
2567


คุณโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน คุณศักดา โควิสุทธิ์ และคุณพิชิต อรุณพัลลภ กรรมการกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคุณโกศล โควิสุทธิ์ เลขาธิการสมาคมฯ คุณจินต์ฎาภัค สิงหรัญสิษฐ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ คุณปริญญา ธนินถิรากุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คุณจิระวัฒน์ มาลีรักษ์ นายทะเบียน และคุณอนันต์กร อมรวาที กรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เข้าตรวจปรับสมาชิกภาพ บริษัท เดอะเบสท์โฮมดีไซน์ จำกัด

 

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154