บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ส.ธุรกิจรับสร้างบ้านผนึกเทคนิคดุสิตแก้ปัญหาขาดแรงงานปั้นคนรุ่นใหม่

26
เม.ย.
2566

 
นายโอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เผยว่า สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในภารกิจที่สำคัญ คือ การเดินหน้าสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ โดยเฉพาะช่างฝีมือให้เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันธุรกิจรับสร้างบ้านในภาพรวมที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

“จากภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านที่กำลังขยายตัว ทำให้เกิดความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างรุนแรง ทั้งในระดับช่างทั่วไป และโดยเฉพาะกลุ่มงานช่างฝีมือที่ต้องการทักษะสูงขึ้นขาดแคลนอย่างมาก ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงได้เริ่มแนวคิดและทำงานร่วมกับพันธมิตร ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตรเพื่อติดอาวุธความรู้ และเสริมทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจเรียนในสายอาชีพ”

โดยสมาคมฯ จับมือ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตร ‘HBA MODEL PREMIUM รุ่น 1’ ขึ้น เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจ โดยจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี สาขาช่างก่อสร้าง โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรนี้จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างก่อสร้าง หรือ ต่างสาขา รวมทั้งผู้ที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ที่มีความสนใจเรียนสายอาชีพได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรนี้ ในจำนวน 15-20 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

นายโอฬาร กล่าวว่า ข้อดีของการเรียนสายอาชีพในหลักสูตรนี้ คือ ได้รับการสนับสนุนค่าหน่วยกิตและบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 28,000 บาทต่อคน นอกจากนี้ยังมีค่าเบี้ยเลี้ยง 9,000 บาท เมื่อเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ มีที่พักและค่าเดินทาง


เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน พร้อมสวัสดิการตามที่บริษัทระบุไว้ ค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือ ค่าเครื่องแต่งกาย โดยจะเป็นแบบฟอร์มของแต่ละบริษัท และเมื่อผ่านการทดสอบสมรรถนะจะบรรจุเข้าเป็นพนักงานของบริษัทที่มอบทุน ในตำแหน่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยรับประกันรายได้ ภายหลังจบการศึกษาและผ่านการทดสอบสมรรถนะ ที่ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

“คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนสายอาชีพ หลักสูตรนี้จะถ่ายทอดความรู้และสร้างประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการเรียนสาขาช่างเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ตลาดมีความต้องการ โดยเฉพาะธุรกิจรับสร้างบ้านที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และตลอดการเรียนรู้ในหลักสูตร ผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้คู่กับได้ลงมือปฏิบัติ ทำให้ได้รับประสบการณ์การทำงานที่พร้อมออกสู่โลกการทำงานเมื่อเรียนจบ และเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญให้กับธุรกิจรับสร้างบ้านในอนาคต” นายโอฬาร กล่าว

สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเติบโตในสายอาชีพ “ช่างก่อสร้าง” สมัครร่วมโครงการทวิภาคี HBA Model Premium รุ่นที่ 1 ได้ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154