บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย ข่าวค่ำ วันที่ 25 ตุลาคม 2565

26
ต.ค.
2565

 ส่วนการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง / สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำ "มาตรฐานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย" ยกระดับคุณภาพของการก่อสร้างบ้านให้มีมาตรฐาน

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154