บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

20 ปี ‘สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน’ สร้างบรรทัดฐานงานสร้างบ้าน พัฒนา ต่อยอด ส่งต่อผลงานเพื่อผู้บริโภคไว้วางใจ

01
ก.ค.
2567


 

20 ปี ‘สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน’ สร้างบรรทัดฐานงานสร้างบ้าน พัฒนา ต่อยอด ส่งต่อผลงานเพื่อผู้บริโภคไว้วางใจ

 

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154