บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

HBA วอนรัฐบาลใหม่ผลักดัน ‘ลดหย่อนภาษีสร้างบ้าน” มาตรการแบ่งเบาภาระผู้บริโภค-ช่วยเหลือธุรกิจSME”

28
มี.ค.
2566โอฬาร จันทร์ภู่ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA : Home Builder Association) เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านรอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศนั้น

ในส่วนของภาคธุรกิจรับสร้างบ้านมีการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการการลดหย่อนภาษีปลูกสร้างบ้านให้กับผู้บริโภคเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านบนที่ดินตัวเองในทางตรง และในขณะเดียวกันหากมาตรการนี้ถูกนำมาใช้จริงจะส่งผลต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศได้

โดยมาตรการที่ทางสมาคมฯ นำเสนอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือธุรกิจ SME คือ การที่ผู้บริโภคที่ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินตัวเองสามารถนำมูลค่าสร้างบ้านที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ตามเอกสารอากรแสตมป์ (อ.ส.4) ยื่นเพื่อขอลดหน่อยภาษีบุคคลธรรมดาในรอบภาษีปีถัดไปได้ในอัตราลดหย่อนล้านละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทรับสร้างบ้านต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายประการที่เกิดขึ้นภายหลังการระบาดโควิด-19 ทั้งต้นทุนวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งที่ปรับขึ้นเป็นเท่าตัว รวมถึงการขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง โดยได้มีแนวทางคลี่คลายปัญหาไปทีละส่วน

“ในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ขอนำเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยมาตรการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้บริโภค เพื่อกระตุ้นความต้องการสร้างบ้านเพิ่มขึ้น” โอฬารกล่าว

  

ที่มา : https://homeday.co.th/hba-20230324/ และ https://www.thebetter.co.th/news/business/1952 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154