บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ "HBA รับมือต้นทุนพุ่ง เดินหน้าโปรเจกต์บ้านยุคใหม่ประหยัดพลังงาน ผนึก 4 พันธมิตรผลักดันภาคสังคมใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

31
พ.ค.
2565

 

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดความร่วมมือ 4 พันธมิตร ในโครงการ “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคที่อยู่อาศัย” ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กฟผ. เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และธนาคารกสิกรไทย ดันโปรเจกต์กระตุ้นผู้บริโภคยุคใหม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับมือต้นทุนพลังงานที่พุ่งสูงขี้น


นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA) เปิดเผยถึงแนวโน้มชีวิตวิถีใหม่ของผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตั้งแต่การเลือกบริโภคสินค้ารีไซเคิล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะไปจนถึงการเลือกที่อยู่อาศัย โดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา พบความต้องการแบบบ้านประหยัดพลังงานได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้บริโภคที่ตัดสินใจสร้างบ้าน นอกจากนั้น จากภาวะตลาดที่ราคาสินค้าต่างๆ ปรับตัวสูงขึ้น ยิ่งตอกย้ำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจแบบบ้านประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น

“ผู้บริโภคยุคใหม่จะมองถึงคุณภาพชีวิตมากขึ้น ทั้งอาหาร อากาศและที่อยู่อาศัย ซึ่งบ้านประหยัดพลังงานได้เข้ามาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้คนที่ต้องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ”

จากแนวคิดการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว นำมาสู่ความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ใน “การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคที่อยู่อาศัย” ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคของที่อยู่อาศัย ทางด้าน พพ. และ กฟผ. ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้ในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการก่อสร้างบ้านเพื่อลดการใช้พลังงาน หรือส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ด้าน กฟผ. ดำเนินการสนับสนุนการตรวจประเมินแบบบ้าน การให้คำแนะนำการปรับปรุงแบบบ้าน และการรับรองแบบบ้าน ตามเกณฑ์ข้อกำหนดโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานของบ้านที่อยู่อาศัยของกฟผ. (โครงการบ้านเบอร์ 5)


ในส่วนของเอสซีจี เตรียมให้การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในภาคที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ขณะที่ธนาคารกสิกรไทยได้ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน หรือบ้านจัดสรร รวมถึงประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดทำฐานข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน และพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในตลาดที่อยู่อาศัยของประเทศไทย รวมถึงให้การสนับสนุนส่งเสริมแบบบ้านประหยัดพลังงานในการนำไปก่อสร้างจริง เพื่อลดการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัย สำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเงินทุนเพื่อการซื้อ หรือก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกสิกรไทยกำหนด

“ทุกหน่วยงานได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกแบบ การก่อสร้างและจำหน่ายบ้านประหยัดพลังงาน หรือบ้านที่ใช้พลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดผลประหยัดพลังงานในภาคที่อยู่อาศัยของประเทศ โดยจะทำงานร่วมกันในกำหนดระยะเวลา 2 ปีนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักและกระตุ้นด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น” นายวรวุฒิ กล่าว

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154