บริษัท รับสร้างบ้าน

ลำดับ เวลา กิจกรรม
1 12 Jan 18
14.00 - 18.00 น.

- ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561

2 27 Jan 18
08.30 - 16.00 น.

 - สอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการทวิภาคี รุ่นที่ 6

3 07 Feb 18
09.00 - 12.00 น.

 - ศีกษาดูงานโรงงานกระเบื้องเคนไซ

4 09 Feb 18
16.00 - 18.00 น.

 - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561

5 26 Feb 18
13.30 - 17.30 น.

 - แถลงข่าวงานรับสร้างบ้าน Home Builder & Materials Focus 2018

6 28 Feb 18
08.30 - 16.30 น.

 - สัมมนาความรู้สินค้า SCG

7 09 Mar 18
14.00 - 18.00 น.

 - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561

8 15 Mar 18 - 18 Mar 18
10.00 - 20.00 น.

 - งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Focus 2018

9 30 Mar 18
12.00 - 18.00 น.

 - การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2018

10 20 Apr 18
14.00 - 18.00 น.

 - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2561

11 29 Apr 18
08.30 - 13.00 น.

 - ปฐมนิเทศและมอบตัว นักศึกษาโครงการทวิภาคี รุ่นที่ 6

12 04 May 18
14.00 - 18.00 น.

 - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2561

13 08 Jun 18
14.00 - 18.00 น.

 - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561

14 13 Jul 18
09.00 - 12.00 น.

 - ทำบุญครบรอบ 14 ปี สมาคมฯ

15 13 Jul 18
14.00 - 18.00 น.

 - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561

16 10 Aug 18
14.00 - 18.00 น.

 - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2561

17 16 Aug 18 - 19 Aug 18
10.00 - 20.00 น.

 - งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018

18 14 Sep 18
14.00 - 18.00 น.

 - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2561

19 12 Oct 18
14.00 - 18.00 น.

 - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2561

20 09 Nov 18
14.00 - 18.00 น.

 - ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2561

21 30 Nov 18

 - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154