งานรับสร้างบ้านและวัสดุ EXPO 2020 เริ่ม 1 - 4 ต.ค. 2563 IMPACT HALL 8 เมืองทองธานี

บริษัท รับสร้างบ้าน

ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัคร!!! นักศึกษาโครงการทวิภาคี รุ่นที่ 7

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเปิดรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ปวส. สาขาผู้ควบคุมงานก่อสร้างและเขียนแบบ ภายใต้โครงการทวิภาคี รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 มกราคม 2562

คุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม และคุณพิชิต อรุณพัลลภ กรรมการกิตติมศักดิ์ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการธุรกิจรับสร้างบ้าน เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เข้าร่วมงานพิธีเปิดงาน Secutech Thailand 2018

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมเข้าร่วมงานพิธีเปิดงาน Secutech Thailand 2018 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 104 ศูนย์ไบเทค-บางนา

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก  JTA - iforce

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก  JTA (Japan Traditional Wooden Home Association) และ iforce  (Innovative Organization for Human Resource Cultivation and Encouragement) ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างของบริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด และประชุมเรื่องโครงการทวิภาคีของสมาคมฯ ที่ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต   

รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561

คณะกรรมการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมงานสัมมนาการค้า Together is Power 2018 ภายใต้ชื่องาน  Connecting the Future พร้อมทั้งรับรางวัลการประกวดสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561 โดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้รับรางวัล "สมาคมการค้ายอดเยี่ยม" กลุ่ม 2 (จัดตั้ง 6-15 ปี) เวลา 17.00 – 22.00 น.  ณ ห้องดุสิตธานี โรงแรมดุสิตธานี

ประชุมหลักสูตร ทล.บ.สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่)

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ/รองเลขาธิการ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตร ทล.บ.สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่) เวลา 13.00 น. ณ ห้อง IE2401 (ค 413) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาคารพักอาศัยหลายหน่วย (Multi Family Housing)

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และคุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ รองเลขาธิการ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลการประกวดงานออกแบบ โครงการ “อาคารพักอาศัยหลายหน่วย (Multi Family Housing)” ซึ่งจัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 219 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Executive Thank You Party

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมกิจกรรม Executive Thank You Party จัดโดย บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ Waterside Restaurant เลียบทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์

ประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรฐาน โครงการและงบประมาณในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรฐาน โครงการและงบประมาณ ในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ยื่นหนังสือถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแรงงานต่างด้าว

คุณวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคม และคุณจิระวัฒน์ มาลีรักษ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ/นายทะเบียน เข้ายื่นหนังสือถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154