บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

10 เรื่องต้องรู้ ก่อนเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน

19
พ.ค.
2563

 

 

สร้างบ้านสักหลังอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีหลายปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากหากเจ้าของบ้านเลือกใช้บริษัทรับสร้างบ้านที่มีบริการครอบคลุมทุกงานสร้าง ช่วยแบ่งเบาเจ้าของบ้านในทุกขั้นตอน แต่จะเลือกอย่างไรให้ได้บริษัทที่ดีที่สุด สร้างบ้านได้ตรงใจที่สุด และมีรายละเอียดอะไรที่ควรรู้ก่อนเลือกบริษัทรับสร้างบ้านบ้างไปดูกัน

1. ทำความรู้จักบริษัทรับสร้างบ้าน

ก่อนตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน เจ้าของบ้านควรหาข้อมูลบริษัทต่างๆ ให้มากที่สุด โดยเลือกดูข้อมูลหลายๆ บริษัท แล้วคัดเลือกไว้อย่างน้อย 3 บริษัท เพื่อเปรียบเทียบรายละเอียดส่วนต่างๆ รวมทั้งติดตามข่าวสาร หาข้อมูลบริษัทรับสร้างบ้านที่สนใจ ความน่าเชื่อถือ ความชำนาญ และผลงาน จากนั้นควรสุ่มดูบ้านตัวอย่างที่มีลักษณะและราคาใกล้เคียงแบบที่เลือกไว้ หากบริษัทไหนทำได้ดี ไม่มีปัญหาในการทำงาน จึงเลือกบริษัทนั้น

2. เลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่จดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้อง และมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง

การตัดสินใจมอบเงินก้อนใหญ่ให้ใครนำไปสร้างบ้าน แน่นอนว่าต้องพิจารณาอย่างรอบครอบ ดังนั้นการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่จะมารับผิดชอบงานสร้างทั้งหมด พร้อมเงินก้อนใหญ่นี้เจ้าของบ้านควรเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย มีแหล่งที่ตั้งบริษัทที่แน่นอน มีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีใบอนุญาตดำเนินงาน จะทำให้การตรวจสอบงานและการเรียกร้องความรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายนั้นเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว

3. งานก่อสร้างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ จะต้องมีทีมงานที่พร้อมจะให้คำแนะนำกับเจ้าของบ้าน มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานสร้างตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงหลังสร้างแล้วเสร็จชัดเจน ซึ่งจะทำให้การก่อสร้างนั้นเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้บ้านที่ได้เป็นบ้านที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ใช้งานได้จริง และคุ้มกับเงินที่จ่ายไป

4. มีแบบบ้านมาตรฐานให้เลือก

บริษัทรับสร้างบ้านควรมีแบบบ้านมาตรฐานใสห้ลูกค้าเลือกดูเพื่อประกอบการตัดสินใจกรณีที่ไม่มีแบบอยู่ในใจ หรืออาจใช้แบบมาตรฐานมาพัฒนาแบบเพิ่มเติมเพื่อให้ได้บ้านที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด รวมทั้งทีมงานผู้ให้บริการรับสร้างบ้านจะต้องสามารถให้คำแนะนำ ปรึกษา และมีแนวทางในการเลือกแบบบ้านที่เหมาะสมกับฟังก์ชันการใช้งาน และราคาอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

5. ราคางานสร้างสมเหตุสมผล มีรายละเอียดงบประมาณชัดเจน

จะสร้างบ้านทั้งทีเงินที่เสียต้องคุ้มค่า เจ้าของบ้านควรเลือกเปรียบเทียบราคาและคุณภาพจากหลายๆ บริษัท โดยดูทั้งรายการงานที่จะเกิดขึ้น ลักษณะการให้บริการ การประกันคุณภาพ และวัสดุที่ใช้ ซึ่งควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ไม่ควรด่วนตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทที่นำเสนอราคาถูกมากจนเกินไป เพราะอาจมีการนำของไม่ดี ไม่มีมาตรฐานมาสร้างบ้าน

 

 

 

6. มีการทำสัญญาก่อสร้างบ้าน

การทำสัญญาก่อสร้างบ้าน เป็นการตกลงกันทั้ง 2 ฝ่าย ระหว่างเจ้าของบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน เพื่อเป็นหลักฐานและแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างให้ตรงตามสัญญาที่กำหนดไว้ และเจ้าของบ้านควรเลือกทำสัญญาแบบที่มีการเกลี่ยค่าใช้จ่ายเป็นงวดๆ ตลอดโครงการ หรือมียอดจ่ายก้อนใหญ่ในช่วงท้ายของงานสร้าง เพื่อเป็นหลักประกันว่าทางบริษัทจะไม่ทิ้งงานระหว่างก่อสร้าง

7. เลือกบริษัทที่มีบริการครบวงจนตั้งแต่ต้นจนจบ

เจ้าของบ้านมือใหม่ที่ไม่ค่อยรู้รายละเอียดของกระบวนการสร้างบ้าน การใช้บริษัทรับสร้างบ้านถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ เพราะบริษัทเหล่านั้นจะช่วยดำเนินการทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนจบงาน ทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน มีรายงานการก่อสร้างทุกขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบติดตามได้ มีทีมงานคุณภาพที่สามารถให้คำปรึกษา แนะนำได้ รวมถึงมีเครือข่ายเกี่ยวกับงานสร้างที่สามารถแนะนำต่อได้ เช่น ทีมจัดสวน ทีมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และที่สำคัญคือช่วยบริหารงบและเวลาการสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด

8. ความตรงต่อเวลาตามสัญญา

บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจะมีรายละเอียดงานที่แสดงขั้นตอนการก่อสร้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงสิ้นสุดการก่อสร้าง และแบ่งระยะงานเป็นงวดๆ ทำให้ตรวจสอบได้ว่างานงวดไหนจะมีงานส่วนไหนแล้วเสร็จเมื่อไร โดยการวางแผนการก่อสร้างล่วงหน้านั้นช่วยให้สามารถควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดได้ ไม่กระทบต่อการทำงานของบริษัททั้งระบบ และไม่กระทบต่อการวางแผนเข้าอยู่ของเจ้าของบ้าน

9. การดูแล การรับประกันโครงสร้าง

การสร้างบ้านที่สมบูรณ์แบบอาจไม่ได้สิ้นสุดแค่ตัวบ้านถูกสร้างแล้วเสร็จ แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่ บริษัทรับสร้างบ้านที่มีการรับประกันโครงสร้างหลังแล้วเสร็จ ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับผิดชอบหรือซ่อมแซมให้กรณีเกิดความเสียหาย (เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามแต่ละบริษัทกำหนด) จะทำให้เจ้าของบ้านนั้นเกิดความอุ่นใจและวางใจมากขึ้น

10. เครือข่ายบริษัทวัสดุก่อสร้าง

นอกจากความน่าเชื่อถือของบริษัทรับสร้างบ้านแล้ว ความน่าเชื่อถือของเครือข่ายบริษัทวัสดุอุปกรณ์ที่บริษัทรับสร้างบ้านเลือกใช้ในงานก่อสร้างก็ไม่ควรมองข้าม โดยวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุที่ผ่านมาตรฐาน มอก. ได้รับการรับรองคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายหลัง

 


สนับสนุนบทความโดย

บริษัท ริชชี่ เฮ้าส์ จำกัด
79/338 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2673 7061-3
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.richiehouses.com

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154