บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

เทียบก่อนกู้! สินเชื่อสร้างบ้านจาก 5 สถาบันการเงิน ปี 2565

22
ก.ค.
2565

 

 

การสร้างบ้านเป็นของตัวเองสักหลัง เรียกว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิต เพราะเป็นการเลือกลงหลักปักฐานสร้างครอบครัว และยังต้องทุ่มเททรัพย์สินเงินทอง รวมถึงแรงกายแรงใจอย่างมาก กว่าจะสำเร็จเป็นบ้านหนึ่งหลัง สำหรับคนที่อยากมีบ้านในฝันแต่การเงินอาจจะไม่พร้อม การใช้บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ก็เป็นทางเลือกที่ช่วยสานฝันให้ไวขึ้น ซึ่งสถาบันการเงินไหนจะมีเงื่อนไขอย่างไร สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้คัดเลือก 5 สถาบันการเงินที่มีสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำในปี 2565 นี้ มาเปรียบเทียบเป็นข้อมูลให้พิจารณากัน

 

ทำความเข้าใจวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ย

การคิดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารมี 2 วิธี คือ

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีการกำหนดตัวเลขแน่นอน มักจะกำหนดในช่วง 1-3 ปีแรกในการผ่อน
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดแต่ละธนาคาร ปรับขึ้นลงตามสถานการณ์ตลาดการเงิน สำหรับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมักจะใช้อัตราดอกเบี้ย MRR และ MLR เป็นหลัก
 • MRR : Minimum Retail Rate คือ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี
 • MLR : Minimum Loan Rate คือ อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา

 

สินเชื่อสร้างบ้านจาก 5 สถาบันการเงิน ปี 2565

 
1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อสร้างบ้านสมใจ

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ :

 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป
 • ลูกค้าสวัสดิการ = *MRR-1.00% ต่อปี
 • รายย่อยทั่วไป = *MRR-0.50% ต่อปี
 • ซื้ออุปกรณ์ = *MRR
 • วงเงินในโครงการมีจำนวนจำกัด
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว *MRR - 6.150% ต่อปี ประกาศฯ ณ วันที่ 25 พ.ค. 63
 • *กลุ่มบริษัท : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
 • ลูกค้าสวัสดิการ = 4.44%
 • รายย่อยทั่วไป = 4.77%
 • ซื้ออุปกรณ์ = 5.08%
 • ปลูกสร้างทั่วไป : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR)
 • ลูกค้าสวัสดิการ = 4.56%
 • รายย่อยทั่วไป = 4.89%
 • ซื้ออุปกรณ์ = 5.21%
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงการแสดงตัวอย่าง โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี
 • ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 65

กำหนดระยะเวลา

 • ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565 อนุมัติและทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

 

 
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อกรุงศรีเพื่อปลูกสร้างบ้าน ผ่านบริษัทตัวแทนที่ธนาคารสนับสนุน

วัตถุประสงค์

 • ขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน /สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านพร้อมซื้อที่ดิน
 • สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านพร้อมรีไฟแนนซ์ค่าที่ดิน
 • สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านพร้อมสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช

รายละเอียดการยื่นกู้

 • ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของค่าจ้างปลูกสร้าง กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินซึ่งผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม
 • วงเงินกู้รวมสูงสุด 90% ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน พร้อมสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชบนที่ดิน ซึ่งผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • สบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

อัตราดอกเบี้ย

 • สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยกับบริษัทตัวแทนที่ธนาคารสนับสนุน
 • ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท

หมายเหตุ*

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงการแสดงตัวอย่าง โดยคำนวณจากฐานวงเงินกู้ 2 ล้านบาท สำหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท และฐานวงเงินกู้ 5 ล้านบาท สำหรับวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยระยะเวลาการกู้ 10 ปี ในกรณีที่ลูกค้าซื้อ MRTA/MLTA หากค่าเบี้ย MRTA/MLTA เปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงได้
 • เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA) รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก
 • ทั้ง 3 กรณีลูกค้าต้องซื้อ MRTAMLTA ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขดังนี้

          1. ผลิตภัณฑ์ MRTA/MLTA ที่ร่วมรายการ ได้แก่ MRTA : แผนกรุงศรี เซฟตี้โลน 1 พลัส หรือ กรุงศรี เซฟตี้โลน 1 หรือ กรุงศรี เซฟตี้โลน 2 / MLTA : กรุงศรี รักบ้าน รักคุณ หรือกรุงศรี รักบ้าน รักคุณ พลัส เท่านั้น

          2. กรณีผู้กู้หลักเป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ประจำ ต้องซื้อ MRTAMLTA 100% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือซื้ออย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 20 ปี

          3. กรณีผู้กู้หลักเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 80% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือซื้ออย่างน้อย 50% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี

          4. กรณีมีผู้กู้ร่วม สามารถซื้อ MRTA/MLTA เฉพาะผู้กู้หลักเพียงคนเดียวได้หรือหากผู้กู้ร่วมประสงค์ที่จะซื้อ MRTA/MLTA ด้วย ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องมีทุนประกันขั้นต่ำในสัดส่วนที่เท่ากัน

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทประกันไม่อนุมัติ MRTAIMLTA หรือในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิก MRTAIMLTA
 • ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.05% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • วงเงินกู้อนุมัติสูงสุดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด (กรณีที่ลูกค้ารีไฟแนนซ์ไปสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา) คิดเป็น 3% ของยอดหนี้คงเหลือ

 

 
3. ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน

รายละเอียดสินเชื่อ

 • สร้างบ้านในฝันด้วยสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมเพิ่มวงเงินตกแต่งบ้าน รับอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ หรือแบบลอยตัว ผ่อนสบายด้วยระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี
 • สินเชื่อสำหรับสร้างบ้านบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว (กรรมสิทธิ์ของตนเอง) กู้ได้สูงสุด 100% ของสัญญาจ้าง แต่ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินรวม
 • สินเชื่อสำหรับซื้อที่ดิน + สร้างบ้าน กู้ได้สูงสุด 90% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • เบิกจ่ายค่าที่ดิน 50% ณ วันจำนอง
 • เบิกจ่ายตามเปอร์เซ็นต์การก่อสร้างสำหรับส่วนที่เหลือ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


อัตราดอกเบี้ย

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อปลูกสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านตามที่ธนาคารกำหนด และเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2565-30 กันยายน 2565
 • อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่ากับ 5.995% ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
 • ฟรี! Gift Voucher Lotus’s มูลค่ารวม 5,000 บาท* เพื่อทดแทนค่าประเมินหลักประกัน สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน วงเงินกู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาท และใช้บริษัทรับสร้างบ้านตามที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าปลูกสร้างบ้าน ที่ถือบัตรเครดิต Prime หรือ First

 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าปลูกสร้างบ้าน กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพความเสี่ยงต่ำ
 


หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อปลูกสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านตามที่ธนาคารกำหนด และเบิกจ่ายเงินตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565-30 กันยายน 2565
 • อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่ากับ 5.995% ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
 • ฟรี! Gift Voucher Lotus’s มูลค่ารวม 5,000 บาท* เพื่อทดแทนค่าประเมินหลักประกัน สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน วงเงินกู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาท และใช้บริษัทรับสร้างบ้านตามที่ธนาคารกำหนด

 

 
4. ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อสร้างบ้าน

อัตราดอกเบี้ย

สำหรับลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้าน กับ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เริ่มต้น 0% นาน 6 เดือน

หมายเหตุ :

 1. การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ *: ทำประกันทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ดังนี้
 • ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLT SP) เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
 • ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLT SP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้
 • ทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA / GLT SP) 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ

 1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,400 บาท/เดือนแบบที่ 1 = 3.83%, แบบที่ 2 = 3.86 %, แบบที่ 3 = 3.87%, แบบที่ 4 = 3.92 % (MRR = 6.22% ต่อปี ณ 12 พ.ค. 2565)
 2. สามารถขอสินเชื่อ Home For Cash แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) เพิ่มเติม สำหรับวัตถุประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภค / ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย / ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ MRR% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 3. การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อต้องได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***ระยะเวลาส่งเสริมการขายสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และทำนิติกรรมจำนองภายใน 30 วัน

 

 
5. ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อสร้างบ้าน

อัตราดอกเบี้ย

 • สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
 • สำหรับลูกค้าที่ปลูกสร้างบ้าน กับ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

กำหนดอัตราดอกเบี้ยดังนี้

 วงเงินกู้สูงสุด***

 • กรณีขอกู้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง กำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง
 • กรณีขอกู้ซื้อที่ดิน พร้อมขอกู้ปลูกสร้างบ้าน กำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง
 • แต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง

ระยะเวลากู้ ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี รวมอายุผู้กู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี

ระยะเวลา สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ยื่นขอกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมเซ็นสัญญากับธนาคารและจดจำนองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เท่ากับ 5.97% ต่อปี
 • **สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น สำหรับกรณีลูกค้าที่ยื่นกู้มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 50,000 บาท และไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ตามเงื่อนไขข้างต้น ให้ใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้

             - กรณีลูกค้ารายได้ประจำ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตลอดอายุสัญญา

             - กรณีลูกค้าผู้ประกอบการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR+0.50% ตลอดอายุสัญญา

 

สินเชื่อบ้านที่เราคัดสรรมาแบ่งปันข้อมูลทั้ง 5 สถาบันการเงินนั้น เงื่อนไขอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ดังนั้นหากสนใจกู้ให้โทรสอบถามหรือเข้าไปติดต่อที่สถาบันการเงินนั้น ๆ เพื่อเตรียมตัว เตรียมเอกสารล่วงหน้า การขอสินเชื่อจะได้ราบรื่นรวดเร็ว หากผู้กู้มีแบบบ้าน และใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านที่มีมาตรฐาน ก็จะช่วยให้ขั้นตอนการขออนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

อ้างอิงข้อมูล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกสิกรไทย

 

สนับสนุนบทความโดย

กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์

8 ซอยอ่อนนุช 46 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 0 2721 3999

เว็บไซต์ : www.btb.co.th 

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154