บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

เทคนิครู้เท่าทันผู้รับเหมา สร้างบ้านจบ งบไม่บานปลาย

16
ก.ค.
2563

 

 

งบประมาณ ปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ของการสร้างบ้าน และบ่อยครั้งที่กลายเป็นปัญหาหลักสร้างความยากลำบากให้กับเจ้าของบ้าน หากการสร้างบ้านนั้นขาดแผนงานและทีมงานที่ดี ดังนั้นการตัดสินใจสร้างบ้านสักหลังจึงต้องพิจารณาหลายๆ องค์ประกอบไปพร้อมๆ กัน รวมทั้งเจ้าของบ้านเองก็ต้องเตรียมความพร้อม และรู้เท่าทันงานสร้างในมุมต่างๆ เพื่อให้สามารถคุมงบ และคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้เท่าทันผู้รับเหมา สร้างบ้านจบ งบไม่บานปลาย

1. ศึกษาข้อมูลเรื่องงานสร้างอย่างรอบด้าน

การเริ่มต้นสร้างบ้านอยู่เองสักหลัง หากอยากได้บ้านที่ตรงตามปก และความต้องการของผู้อยู่อาศัย เจ้าของบ้านควรเตรียมพร้อมด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านอย่างรอบด้าน เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานสร้าง และเห็นจุดบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งการรู้รอบด้านยังทำให้การเจรจากับทีมงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และป้องกันกลโกงต่างๆ จากผู้รับเหมาที่ไม่ซื่สัตย์ต่องานอีกด้วย

2. ตั้งงบประมาณและวางแผนอย่างรัดกุม

เจ้าของบ้านต้องเช็กให้ชัวร์ว่ามีงบสำหรับการสร้างบ้านอยู่เท่าไร สามารถยืดหยุ่นได้มากน้อยเพียงใด แล้ววางแผนค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ไว้ให้รัดกุมมากที่สุด เพื่อป้องกันปัญหางบบานปลายภายหลัง หรืออาจเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความเป็นมืออาชีพ มีประวัติการทำงานดี ผลงานเป็นที่ยอมรับ จะช่วยให้เจ้าของบ้านเห็นภาพรวมของงานสร้างและค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรียกว่าจ่ายทีเดียวจบ ได้ครบทุกงานสร้าง

 

3. กำหนดแบบบ้านที่แน่นอน งดแก้ไขภายหลัง

แบบบ้านที่ดีควรเข้ากับสภาพแวดล้อม และเอื้อต่อการพักอาศัยที่รองรับความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคน ดังนั้นในขั้นตอนการออกแบบเจ้าของบ้านควรบอกสิ่งที่ต้องการให้มากที่สุด และศึกษารายละเอียดแบบบ้านของตนเองให้ละเอียดที่สุด เพื่อลดความผิดพลาดในขั้นตอนการก่อสร้าง และสามารถทักท้วงแก้ไขได้กรณีที่มีการบิดเบือนแบบบ้าน หรือมีการใช้วัสดุไม่มีคุณภาพ เพราะการได้บ้านไม่ตรงแบบจะทำให้เสียทั้งเวลา และเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าแก้แบบ ค่าแรงช่าง ค่าวัสดุที่ต้องซื้อเพิ่ม เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ

4. รู้ลึกเรื่องวัสดุ เลือกใช้ให้ถูกกับงาน

การจ้างผู้รับเหมาสร้างบ้าน บางครั้งค่าใช้จ่ายจะถูกเหมารวมทั้งค่าแรง ค่าก่อสร้าง ค่าออกแบบ และค่าวัสดุ ซึ่งบ่อยครั้งหากเจอผู้รับเหมาที่ขาดจรรยาบรรหรือความเป็นมืออาชีพ อาจเลือกใช้วัสดุราคาถูกที่ไม่มีคุณภาพ หรือใช้วัสดุที่ไม่เหมาะกับงานส่วนนั้นๆ ดังนั้นหากเจ้าของบ้านมีความรู้เรื่องวัสดุ และศึกษาเรื่องคุณสมบัติ ราคา แหล่งซื้อ มีข้อมูลเปรียบเทียบความคุ้มค่าและคุณภาพ จะช่วยให้สามารถออกความคิดเห็น แจ้งความต้องการที่ตรงจุดได้ ทำให้บ้านที่ถูกสร้างนั้นมีคุณภาพเพราะมีรากฐานที่ดีจากการเลือกใช้วัสดุที่ดี ที่สำคัญได้บ้านตามแบบที่เจ้าของบ้านต้องการมากที่สุด

5. ให้เวลากับการเลือกผู้รับเหมา

การสร้างบ้านเป็นการใช้เงินก้อนใหญ่ การมอบเงินก้อนนี้ให้ผู้ที่จะมาสร้างบ้าน จึงควรหาข้อมูลหลายๆ ที่ โดยคำนึงถึงคุณภาพงานที่ผ่านมา ความรับผิดชอบ ระยะเวลาการทำงาน ประวัติความรับผิดชอบต่องาน สถานที่ติดต่อที่เป็นหลักแหล่ง รวมทั้งสอบถามความเห็นจากผู้มีประสบการณ์ หรือผู้ที่เคยใช้บริการ เพื่อเปรียบเทียบและเลือกคนทำงานสร้างบ้านได้ตอบโจทย์ที่สุด

6. หาข้อมูลราคากลางของการก่อสร้าง

ใครๆ ก็ชอบของถูก แต่บางครั้งราคางานที่ถูกอาจใช้ไม่ได้กับการสร้างบ้านอย่างมีคุณภาพเสมอไป เพราะทุกอย่างเมื่อมีคุณค่าย่อมมีราคาที่เหมาะสม การว่าจ้างผู้รับเหมาควรเปรียบเทียบราคา และองค์ประกอบต่างๆ ที่จะได้รับจากการจ่ายเงินในครั้งนั้นๆ ซึ่งสิ่งสำคัญคือต้องมาตรฐานและคุณภาพงานสร้าง รวมถึงความปลอดภัยเมื่อเข้าอยู่อาศัยในระยะยาว

7. ปรึกษานักกฎหมายเรื่องสัญญา ไม่จ้างหากไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือ

แน่นอนว่าก่อนตกลงทำสัญญาจ้างงาน เจ้าของบ้านควรมีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสร้างบ้าน รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงาน เพื่อให้รู้เท่าทันและตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างถี่ถ้วนกรณีที่ต้องทำสัญญากัน และที่สำคัญหากยังไม่แน่ใจในรายละเอียดทางกฎหมายควรนำสัญญานั้นปรึกษานักกฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้ถี่ถ้วนยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการการถูกเอาเปรียบ หรือใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในการดำเนินงานก่อสร้างแบบผิดๆ หรือไม่มีมาตรฐาน

8. แบ่งจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามผลงานที่แล้วเสร็จ

การป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงานกลางคัน และคุมงบประมาณไม่ให้บานปลาย คือการควบคุมงานสร้างบ้านแต่ละส่วนให้แล้วเสร็จตรงเวลา โดยเจ้าของบ้านควรได้ตรวจงานเป็นระยะๆ และสามารถแจ้งแก้ไขได้อย่างทันท่วงที หากงานสร้างยังไม่ได้ตามแบบที่วางไว้ก็ยังไม่ต้องจ่ายเงิน จะเป็นการควบคุมมาตรฐาน คุมระยะเวลา และคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ทำให้เจ้าของบ้านไม่ต้องจ่ายเงินทีเดียวเป็นก้อนใหญ่แล้วมานั่งลุ้นภายหลังว่าจะถูกโกง หรือผู้รับเหมาจะทิ้งงานหรือไม่

 

การสร้างบ้านเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมากมาย แน่นอนว่าหากบ้านหลังนั้นคือบ้านหลังแรก อาจตามมาด้วยปัญหาต่างๆ สำหรับเจ้าของบ้าน เช่น ความยุ่งยากและสับสนงุนงงกับการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างบ้าน ปัญหาผู้รับเหมาโกงหรือทิ้งงาน และการเสียเวลา เสียเงินบานปลายแลกกับบ้านที่ถูกสร้างไม่ตรงตามแบบ และไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย แต่ทั้งหมดของปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้หากเจ้าของบ้านเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุด

 

สนับสนุนบทความโดย

บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ 1148 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0 2459 4646

เว็บไซต์ : www.royalhouse.co.th

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154