บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

กระเบื้องปูพื้นระเบิด ป้องกันอย่างไรให้ตรงจุด?

30
เม.ย.
2564

 

 

บ้านที่สร้างแล้วเสร็จเมื่ออยู่อาศัยไปนานๆ หรือผ่านการสร้างมาอย่างไม่มีมาตรฐานย่อมต้องมีปัญหาตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ และหลายครั้งที่เจ้าของบ้านต้องเสียเวลาแก้ปัญหาแก้ไขเพื่อต่ออายุบ้านให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น

หนึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยในบ้านกคือ ปัญหาพื้นระเบิด ซึ่งอาจเกิดขึ้นด้วยหลายสาเหตุ วันนี้เราลองมาดูว่ามีอะไรที่ส่งผลให้พื้นบ้านระเบิด และจะป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

 

กระเบื้องปูพื้นระเบิดคืออะไร?

กระเบื้องระเบิดเป็นลักษณะของพื้นกระเบื้องที่มีการขยายตัวของโครงสร้างยึดเกาะจนทำให้แผ่นกระเบื้องดันกันโก่งถึงขีดสุดแล้วแตกหรือหลุดร่อนออกมา ซึ่งอาจเกิดขึ้นในบางบริเวณ

 

สาเหตุของปัญหากระเบื้องปูพื้นระเบิด

1. อุณหภูมิที่แตกต่าง

โดยพื้นโครงสร้างของกระเบื้องจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่งผลต่อการยืดขยายและหดตัวของวัสดุปูพื้น เช่น ความร้อนทำให้เกิดการขยายตัวของวัสดุปูพื้น ความเย็นทำให้เกิดการหดตัว รวมถึงส่วนประกอบของวัสดุปูพื้นที่มีทั้งคอนกรีต กาวซีเมนต์ และกระเบื้องก็มีจุดยืดและหดตัวที่แตกต่างกัน ทำให้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนก็ส่งผลให้กระเบื้องแตกร้าวและระเบิดได้

2. การปูกระเบื้อง

การปูกระเบื้องที่ไม่มีมาตรฐานหรือคุณภาพมากพอมีผลอย่างมากที่ทำให้เกิดความเสียหายจากการระเบิด เช่น การผสมปูนที่ไม่เหมาะสม การไม่ใช้กาวซีเมนต์ช่วยยึดเกาะ รวมถึงการปูกระเบื้องแบบซาลาเปา ที่ช่างปูปูนผสมทรายป้ายเป็นจุดและไม่เกลี่ยให้ทั่วแผ่นกระเบื้อง ซึ่งทำให้เกิดช่องว่างและการยึดเกาะที่ไม่แน่นเพียงพอนำไปสู่การระเบิดได้

3. การปูพื้นโดยไม่เผื่อร่องยาแนว

ซึ่งมีต้นเหตุมาจากวัสดุปูพื้นมีการหดขยาย หากในขั้นตอนปูพื้นช่างวางตำแหน่งกระเบื้องชิดกันมากจนไม่เผื่อร่องไว้สำหรับยาแนวระหว่างแผ่นกระเบื้อง หรือมีการเว้นร่องยาแนวที่ไม่เหมาะสมกับชนิดของกระเบื้อง เมื่อมีการขยายตัวของวัสดุจะทำให้แผ่นกระเบื้องดันกันเองจนเกิดการระเบิด

4. มีน้ำใต้ดินหรือน้ำซึมตามแผ่นกระเบื้อง

ทำให้เกิดความชื้น เมื่อพื้นที่นั้นโดนความร้อนมากๆ จนอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้เกิดไอน้ำใต้กระเบื้องและและมีแรงดันจนทำให้กระเบื้องระเบิด

5. พื้นที่ที่ปูกระเบื้องไม่เสมอหรือไม่สะอาด

หากพื้นที่ที่ใช้ปูกระเบื้องไม่มีความเสมอกัน หรือไม่ผ่านการปรับระดับพื้น หรือไม่ได้มีการทำความสะอาดพวกฝุ่น เศษหิน เศษดินต่างๆ และไม่มีการเคลียร์พื้นที่ก่อนทำการปู จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการยึดเกาะ ทำให้เกิดช่องว่าง มีลมหรืออากาศไหลผ่านจะทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้

 

 

การป้องกันและแก้ไขปัญหากระเบื้อปูพื้นระเบิด

• เลือกกระเบื้องที่มีคุณสมบัติรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

• ควรใส่ปูนรองกระเบื้องให้เต็มแผ่นพร้อมปูกาวช่วยประสานให้เกิดการยึดเกาะที่แน่นหนา ไม่ควรปูพื้นแบบซาลาเปาที่ทำให้เกิดช่องว่างใต้แผ่นกระเบื้อง

• หากปูกระเบื้องในพื้นที่เดิมควรสกัดเศษปูนเก่าออกจากพื้น ปรับระดับพื้นให้เหมาะสมและเสมอ เพื่อทำให้การยึดเกาะมีประสิทธิภาพ

• เว้นระยะสำหรับร่องยาแนวให้เหมาะสมกับประเภทกระเบื้อง เพื่อรองรับการยืดและขยายตัวของวัสดุปูพื้น

• เลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านและทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญ พิถีพิถันกับทุกขั้นตอนอย่างมีมาตรฐานการก่อสร้าง

 

ปัญหากระเบื้องระเบิดป้องกันได้หากเริ่มต้นด้วยความพิถีพิถัน ใส่ใจทุกขั้นตอนและมีทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งหากป้องกันได้ก็จะช่วยให้บ้านนั้นมีคุณภาพที่สามารถใช้อยู่อาศัยได้อย่างยาวนานโดยไม่เกิดปัญหารบกวน

 

 

 

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154