บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ที่มาของหลักการและเหตุผล

จากภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2547 กล่าวได้ว่าดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญเห็นจะหนีไม่พ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ฟื้นตัว ซึ่งธุรกิจนี้ได้พลิกกลับมามีบทบาทในวงการเศรษฐกิจของประเทศอีกครั้งหนึ่งและ ธุรกิจรับสร้างบ้าน ก็เป็นธุรกิจแขนงหนึ่งของภาคอสังหาฯที่มีบทบาทสำคัญมาตลอด แม้จะอยู่ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เพราะตลาดรับสร้างบ้านหรือกลุ่มผู้บริโภค ที่ต้องการสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง ถือเป็นตลาดที่มีกลุ่มผู้บริโภคแน่นอน และมีความผันผวนน้อยกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์หรือโครงการบ้านจัดสรร ทั้งนี้เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการออมเงินและมีวินัยทางการเงินที่ดี แต่ละปีถือมีมูลค่าการสร้างบ้านหลายพันล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมมูลค่าการสร้างบ้านของผู้รับเหมารายย่อยอีกนับหมื่นล้านบาทต่อปี

  Home Builder Association
  Home Builder Association

 

จะปฏิเสธไม่ได้ว่า ในวงการธุรกิจรับสร้างบ้านมีทั้งผู้ประกอบการมืออาชีพที่แข็งแกร่ง และผู้ประกอบการรายเล็กๆจำนวนมาก ในปัจจุบันธุรกิจรับสร้างบ้านยังไม่มี“ เวทีกลาง ” หรือหน่วยงานที่เป็นตัวแทนในการดำเนินงานและประสานธุรกิจ ทั้งในส่วนการประสานงานเพื่อร่วมมือกันพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ หรือประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเป็นเวทีกลางเชื่อมต่อในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม  และสร้างการยอมรับในธุรกิจแก่ผู้บริโภค และประชาชนได้เข้าใจ และเชื่อมั่นดังนั้น

"สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน" จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหรือเวทีกลางในความร่วมมือของบรรดาผู้ประกอบการที่มารวมตัวกัน เพื่อจะดำเนินภารกิจต่างๆในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจรับสร้างบ้าน ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป

 

Background/ Rationale

From the recovery situation of the economic crisis, the significant indicator could inevitably be the real estate sector which could also revive the heartbeat of national economy once again. Despite economic shocks, the home building service which is part of the real estate sector, has always been a robust industry and played significant role.

  Home Builder Association
  Home Builder Association

 

There is always a critical population within the market that desires to construct homes in their own land. This is less dynamic than real estate or housing development due to financial and saving disciplines. The value of home building has annually reached a Billion Baht, not to mention about the value of home building from other minor contractors which could total up to Ten Billion Baht per year. However, it is undeniable that there are both major and minor entrepreneurs that need a focal point to act as a business representative and coordinate with related government agencies or other business sectors. There is a need for an epicenter to facilitate social networks and help sustain the sector's credibility and reliability.

This was the rationale for the establishment of the “Home Builder Association”, Since 2004, it has been aiming to act as a center for cooperation among home building entrepreneurs and to operate various missions aiming to constantly improve home building services in the country.

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154