บริษัท รับสร้างบ้าน

สไตล์ MODERN CONTEMPORARY

Palermo

บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด

Contemporary

เป็นแบบบ้านที่เหมาะกับที่ดินหน้าแคบแต่ต้องการบ้านที่ดูหรูหรา ด้วยการออกแบบให้ทางเข้าบ้านมีแนวเสาโชว์เรียงโค้งเป็นรูปวงรี เพื่อเปิดมุมมองให้บ้านดูกว้างขึ้น รวมถึงยอดโดมที่เป็นเสมือนประธานของบ้านหลังนี้ ภายในบ้านจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งสามารถลดหรือปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ

  • 5 ห้องนอน
  • 7 ห้องน้ำ
  • 1250 ตร.ม.
  • 35x50 ม.

บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด

288/18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Image

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154