บริษัท รับสร้างบ้าน

สไตล์ MODERN CONTEMPORARY

Patrimony

บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด

Classic

ความยิ่งใหญ่อลังการของอาคารโดมในสไตล์ยุโรป ที่สวยงามด้วยบัวปูนปั้นประดับประดาให้งานสถาปัตยกรรมชิ้นนี้ เป็นเสมือนตัวแทนของความสำเร็จในชีวิตที่สืบทอดมายังรุ่นต่อรุ่น  เพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวขนาดใหญ่ หรือครอบครัวขยาย ที่ไม่ต้องการแยกออกไปจากบ้านเดิม  ด้วยการออกแบบห้องนอนทั่วไปให้มีพื้นที่ขยายสำหรับห้องเด็กเล็กๆ ที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องต่อเติมภายหลัง และด้วยโถงกลางบ้านขนาดใหญ่ สามารถจัดเป็นรวมสังสรรค์ของคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

  • 4 ห้องนอน
  • 5 ห้องน้ำ
  • 8 ที่จอดรถ
  • 1575 ตร.ม.
  • 65x74 ม.

บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด

288/18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Image

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154