บริษัท รับสร้างบ้าน

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทวิภาคี-ผู้ควบคุมงานก่อสร้างรุ่นแรก

09
ก.ค.
2558

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดพิธีมอบประกาศน­ียบัตรนักศึกษาทวิภาคี-ผู้ควบคุมงานก่อสร้­างรุ่นแรก www.hba-th.org

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154