บริษัท รับสร้างบ้าน

ข่าวสารและกิจกรรม สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association)

ข่าวสารและกิจกรรม

SME Bank นำเสนอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ผู้แทนจากสถาบันการก่อสร้างและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)  นำเสนอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ SMEs ในที่ประชุมกรรมการ เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

สัมมนา “มาตรฐานการออกแบบ ติดตั้งและตรวจรับงานหลังคา”

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมอบรมสัมมนา “มาตรฐานการออกแบบ ติดตั้งและตรวจรับงานหลังคา” เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ศูนย์อบรมนายช่างดี บางซื่อ กรุงเทพฯ

กิจกรรมลงนามร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการร่วมกับสถาบันฯ ลาดกระบัง

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนำโดยคุณศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคม และรศ.ดร.กิตติพงศ์  มะโน  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ทางวิชาการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการระหว่างกัน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพิ่มศักยภาพบุคลากรในทุกด้าน เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจรับสร้าง  โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมและเหล่าคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

E - Newsletter Vol.9

ผ่านพ้นไปด้วยความชื่นมื่นสำหรับหลักสูตรอบรมรับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ Home Builder Expert : HBEX รุ่นที่ 1 นับเป็นอีกกิจกรรมที่สมาคมฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่การเสริมศักยภาพบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ

ทวิภาคี รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทวิภาคี รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ทีมอาจารย์ผู้ตรวจประเมินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561

ทีมอาจารย์ผู้ตรวจประเมินการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 เข้าตรวจเยี่ยมสมาคม เพื่อสัมภาษณ์และขอเอกสารการสมัครเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บริษัทบัดเจท โฮม จำกัด

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะกรรมการรับสมาชิกใหม่ ตรวจเยี่ยมสำนักงานของบริษัท บัดเจท โฮม จำกัด ผู้สมัครสมาชิกสามัญ เวลา 13.00 น. ณ สำนักงาน บริษัท บัดเจท โฮม จำกัด

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ , คุณธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ และคุณสุรัตน์ชัย  กึงฮะกิจ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อรับทราบและร่วมเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2561

นศ.ABAC ดูสถานที่ก่อสร้าง บจก.ไมก้า กรุ๊ป

คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเข้าเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างของบริษัท ไมก้า กรุ๊ป จำกัด ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเข้าร่วมกิจกรรม “เสือ Coffee Talk”

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมรับฟังการบรรยายความรู้สินค้า Polymer Cement Loft Wall และกิจกรรม เสือ Coffee Talk ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม XP Auditorium SCG EXPERIENCE ถนนประดิษฐ์มนูธรรม

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

Home Builder Association

เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

 : info@hba-th.org

 : 0-2570-0153,0-2940-2744

  : 0-2570-0154